Klima neće da se uključi

/Klima neće da se uključi

Klima neće da se uključi

Ukoliko klima uređaj neće da se uključi na daljinski upravljač prvi korak je provera da li se nеšto prikazuje display-u daljinskog upravljača.
Ukoliko se ništa ne prikazuje najverovatnije su baterije neispravne, menjaju se ili sa zadnje strane daljinskog upravljača ili sa prednje strane ispod pokretnog poklopca koji mora jače da se povuče na dole kako bi se videle baterije.
Najčešće su 2 AAA baterije od 1.5 volti. Poželjno je staviti alkalne baterije, jer obične baterije zbog lošeg kvaliteta iscure i oštete elektroniku daljinskog upravljača.

Sledeći korak je provera napajanja, isključite klima uređaj iz utičnice u zidu i priključite drugi uređaj kako bi bili sigurni da utičnica radi.
Može biti oštećen senzor prijema ili daljinski upravljač, podignite poklopac na unutrašnjoj jedinici klime i najčešće sa desne strane imate dugme kojim možete da startujete klimu.
Ako klima počne sa radom kvar ne možete otkloniti jer je verovatno neispravan senzor na unutrašnoj jedinici, morate pozvati servis.
Klima neće da greje ni da hladi
Proveriti mod/režim rada na daljinskom upravljaču i zadatu temperaturu. Pogledajte kako se menja režim rada klime. Svakako, nakon izabranom moda sačekajte desetak minuta. Ako se klima isto ponaša pozovite servis

By | 2018-06-20T14:37:23+02:00 27 Novembra, 2012|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

065 200 48 80