FAQ – Često postavljena pitanja

/FAQ – Često postavljena pitanja
FAQ – Često postavljena pitanja 2018-06-20T15:06:46+02:00
Šta je inverter kod klima uređaja? 2019-05-21T14:21:13+02:00

Kod klasičnih klima uređaja vazduh se uduvava punom snagom i one poseduju samo dva stanja – isključen i uključen. Napredniji klima uređaji sa Inverterom poseduju kontrolu brzine obrtaja motora kompresora radi regulacije protoka freona kroz sistem. Kako se dostiže zadata temperatura, pritisak u sistemu se smanjuje. Broj obrtaja motora kompresora se menja elektronskim putem i prilagođava uslova, što dovodi do toga da klima uređaj može da radi i na značajno nižim temperaturama ispod nule. Takva kontrola optimalnog protoka vazduha za rezultat ima manju potrošnju električne energije, duži vek trajanja uređaja, manji troškovi održavanja i značajno bolji rad u zimskom periodu.

Koji kapacitet klima uređaja mi je potreban? 2019-05-21T14:22:35+02:00

Kapacitet klima uređaja se meri u BTU (Britanska termalna jedinica) jedinici mere. Jedan Btu iznosi 1055 Džula i u pitanju je količina energije koja je potrebna za hlađenje ili zagrevanje jedne funte vode (0.45 litara) za jedan stepen Farenhajta.

Za lakši odabir kapaciteta klime navešćemo konkretne primere:

  • Prostorija od 20-35 metara kvadratnih – klima kapaciteta 9000 BTU
  • Prostorija od 35-60 metara kvadratnih – klima kapaciteta 12000 BTU
  • Prostorija od 60-80 metara kvadratnih – klima kapaciteta 18000 BTU
  • Prostorija od 80-110 metara kvadratnih – klima kapaciteta 24000 BTU

Imajte u vidu da su ovo proračuni za prostorije sa dve osobe, prozorima prosečne veličine, izolacijom i izloženosti suncu i da kapacitet potrebne klime varira u zavisnosti od parametara koje smo prethodno naveli.

Na isparivaču unutrašnje jedinice se stvara led 2018-06-20T15:03:02+02:00

Nakon otvaranja poklopca unutrašnje jedinice i skidanja filtera vidite led.

Najčešći razlozi: nedostatak freona u sistemu
prljava turbina ili filteri na unutrašnjoj jedinici
sužen protok gasa u sistemu
krilce na unutrašnjoj jedinici nije dovoljnjo otvoreno
prljav isparivač na unutrašnjoj jedinici

Klima kaplje unutra? 2018-06-20T14:36:05+02:00

Najčešći razlozi zbog čega klima uređaj kaplje unutra su: Klima kaplje

Zapušeno ili puklo kondez crevo koje kondenzovanu vodu iz unutrašnje jedinice izbacuje napolje. Može se napraviti muljni čep ili u kondenz crevo uđe insekt, stršljen gde polaže svoje larve. Kod nekih klima uredjaja fabričko kondenz crevo je lošeg kvaliteta pa usled mraza i toplog vremena dolazi do pucanja.
Savijen ili potopljen vrh kondez creva u vodu. Kondenz crevo mora imati slobodni pad iz unutrašnje jedinice
Nedostatak freona u sistemu – Zbog nedostatka freona u sistemu stvara se led na isparivaču unutrašnje jedinice. Podignuti poklopac na unutrašnjoj jedinici i pogledati ispod filtera da li ima leda na isparivaču.
oštećena ili pukla kadica za skupljanje vode u unutrašnjoj jedinici

Klima neće da se uključi 2018-06-20T14:37:23+02:00

Ukoliko klima uređaj neće da se uključi na daljinski upravljač prvi korak je provera da li se nеšto prikazuje display-u daljinskog upravljača.
Ukoliko se ništa ne prikazuje najverovatnije su baterije neispravne, menjaju se ili sa zadnje strane daljinskog upravljača ili sa prednje strane ispod pokretnog poklopca koji mora jače da se povuče na dole kako bi se videle baterije.
Najčešće su 2 AAA baterije od 1.5 volti. Poželjno je staviti alkalne baterije, jer obične baterije zbog lošeg kvaliteta iscure i oštete elektroniku daljinskog upravljača.

Sledeći korak je provera napajanja, isključite klima uređaj iz utičnice u zidu i priključite drugi uređaj kako bi bili sigurni da utičnica radi.
Može biti oštećen senzor prijema ili daljinski upravljač, podignite poklopac na unutrašnjoj jedinici klime i najčešće sa desne strane imate dugme kojim možete da startujete klimu.
Ako klima počne sa radom kvar ne možete otkloniti jer je verovatno neispravan senzor na unutrašnoj jedinici, morate pozvati servis.
Klima neće da greje ni da hladi
Proveriti mod/režim rada na daljinskom upravljaču i zadatu temperaturu. Pogledajte kako se menja režim rada klime. Svakako, nakon izabranom moda sačekajte desetak minuta. Ako se klima isto ponaša pozovite servis

Klima samo greje ili hladi 2018-06-20T14:38:05+02:00

Najčešći razlozi: čertvorokraki ventil ne dobija struju ili je neispravan
začepljenje u sistemu (smanjen protok freona)

Bučna spoljašnja/unutrašnja jedinica 2018-06-20T14:39:23+02:00

Bučna spoljašnja jedinica  –  Najčešći razlozi:

nedostatak freona u sistemu
ventilator se pomerio iz ose rotiranja
dodirivanje bakarnih cevi

Bučna unutrašnja jedinica  –  Najčešći razlozi:
ventilator se pomerio iz ose rotiranja i dodiruje plastiku
motor ventilatora

065 200 48 80